Hình thức thanh toán

posted in: Chưa được phân loại | 0

Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản

Hình thức thanh toán: thanh toán 100% trước khi giao nhận hàng hóa.