Vận chuyển và giao nhận

posted in: Chưa được phân loại | 0

Giao hàng tại kho của GBS.,JSC. Mọi chi phí vận chuyển do khách hàng chịu