Bảo mật thông tin

posted in: Chưa được phân loại | 0

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

  • Mục đích: Xây dựng dữ liệu khách hàng
  • Phạm vi: thu thập thông tin qua mạng, hội thảo, triển lãm…

2- Phạm vi sử dụng thông tin:

  • Sử dụng nội bộ công ty GBS.,JSC.

3- Thời gian lưu trữ thông tin: trong thời gian Công ty GBS.,JSC hoạt động
4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

  • Công ty CP GBS
  • Tầng 5 số 14 phố Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

  • Điện thoại, Email.

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Công ty CP GBS cam kết chỉ sử dụng thông tin khách hàng cho mục đích kinh doanh của chính công ty, không tiết lộ thông tin cá nhân khách hàng cho bất kỳ một bên khác.