Đổi trả hàng và hoàn tiền

posted in: Chưa được phân loại | 0

Việc đổi hàng hoặc trả hàng hoàn tiền sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa 2 bên